Universiti Teknologi MARA

*Klik pada nama untuk muaturun

GARIS PANDUAN DAN DASAR ICT UiTM

BIL TAHUN PERKARA FORMAT
1 2023 BIL.01_2023 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN BILIK SERVER UITM  PDF
2 2022 BIL.01_2022 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SSO DI UITM  PDF
3 2022 BIL.02_2022 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN EMEL UiTM PDF
4 2022 BIL.03_2022 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN RANGKAIAN UiTM PDF
5 2022 BIL.04_2022 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SERVER PDF
6  2021 BIL.01_2021- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) DI UiTM PDF
7  2021 BIL.02_2021- GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER UiTM PDF
8 2021 BIL.3_2021-GARIS PANDUAN INTEGRASI SISTEM PDF
9  2020 DASAR ICT VERSI 2.0 PDF
10  2020 BIL.1/2020 - GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN APLIKASI PDF
11  2020 BIL.2/2020 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK ICT UITM PDF
12  2020 BIL.3/2020 - GARIS PANDUAN PENGAGIHAN PERKAKASAN ICT - (DIBATALKAN) PDF
13  2020 BIL.4/2020 - GARIS PANDUAN PEMINJAMAN PERKAKASAN ICT UITM PDF
14  2020 BIL.5/2020 - GARIS PANDUAN PENGAGIHAN PERKAKASAN ICT PDF
15  2020 BIL.6/2020 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA PDF
16  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERISIAN ICT PDF
17  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KOMPUTER PERIBADI, KOMPUTER RIBA DAN PERKAKASAN KOMPUTER - (DIBATALKAN) PDF
18  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERISIAN SECARA "BRING YOUR OWN DEVICE" (BYOD) - (DIBATALKAN) PDF
19  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN EMEL (DIBATALKAN) PDF
20  2018 GARIS PANDUAN MEMBANGUN LAMAN WEB DAN TAPAK HOSTING PDF
21  2018 GARIS PANDUAN MEMBANGUN SISTEM APLIKASI - (DIBATALKAN) PDF
22  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN MAKMAL - (DIBATALKAN) PDF
23  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SIDANG VIDEO PDF
24 2018 DASAR ICT PDF
25 2018 DASAR KESELAMATAN ICT VERSI 2.0 PDF
26 2017  DASAR KESELAMATAN ICT VERSI 1.0 PDF
27 2009 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN ICT UiTM (PENTADBIR SISTEM/PEGAWAI ICT) PDF
28 2008 DASAR PEMBANGUNAN LAMAN WEB DAN PENGGUNAAN TAPAK HOSTING-(DIBATALKAN) PDF
       

PEKELILING TNC/CIO

BIL TAHUN PERKARA FORMAT
1 2023 PEKELILING TNC (P) BIL.3_TAHUN 2023 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN BILIK SERVER UITM PDF
2 2022 PEKELILING TNC (P) BIL.5_TAHUN 2022 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT DI UITM PDF
3 2022 PEKELILING TNC (P) BIL.3_TAHUN 2022 - PENGUATKUASAAN PELAKSANAAN GARIS PANDUAN SSO DI UITM PDF
4 2021 PEKELILING TNC (P) BIL.7_2021 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN INTEGRASI SISTEM PDF
5 2021 PEKELILING TNC (P) BIL.3_2021 - PELAKSANAAN TADBIR URUS PEMBANGUNAN YANG BAHARU BAGI HAL EHWAL ICT, ELEKTRONIK DAN SISTEM PDF
6 2021 PEKELILING TNC (P) BIL.2_2021 - PELAKSANAAN DICT v2.0 PDF
7 2021  BIL.3/2021 - PELAKSANAAN TADBIR URUS PEMBANGUNAN YANG BAHARU BAGI HAL EHWAL ICT, ELEKTRONIK DAN SISTEM PDF
8 2021  BIL.02/2021 - PELAKSANAAN DASAR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DICT) VERSI 2.0 UNIVERSITI TEKNOLOGI MAKLUMAT PDF
9 2020  BIL.02/2020 - PELAKSANAAN JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK ZON (JITEZ) UNTUK HAD NILAI PEROLEHAN SEHINGGA RMS0,000 BAGI PT J UiTM SHAH ALAM PDF
10 2020 BIL.03/2020 - PENGEMASKINIAN SKOP PENILAIAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK (JITE), JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK NEGERI (JITEN) DAN JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK ZON (JITEZ) PDF
11 2020 BIL.05/2020 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT PDF
12 2020 BIL.06/2020 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT PDF
13 2020 BIL.07/2020 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT PDF
       

PEKELILING ICT

BIL TAHUN PERKARA FORMAT
1 2019  BIL.01/2019 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) - (DIBATALKAN) PDF
2 2017 BIL.01/2017 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)-(DIBATALKAN) PDF
3 2017 BIL.02/2017 - DASAR KESELAMATAN ICT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) PDF
4 2017 BIL.03/2017 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JITE DAN JITEN SERTA PENURUNAN HAD KUASA PEROLEHAN ICT PDF
5 2014 BIL.02/2014 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)-(DIBATALKAN) PDF

PEKELILING JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER /  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENYELIDIKAN ICT (JPPICT)

BIL TAHUN PERKARA FORMAT
1  2016 PETIKAN MINIT JKP KE-200 TURUNKUASA 500K PDF
2  2015 BILANGAN 01 TAHUN 2015 - PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP) SECARA GERAN  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA - (DIBATALKAN) PDF
3  2012 BIL.2/2012 - PERMOHONAN TAMBAHAN SEWAAN NOTEBOOK DI PUSAT  TANGGUNGJAWAB PDF
4 2011 BIL.1/2011 - PERMOHONAN PEMBELIAN DAN SEWAAN PERALATAN ICT & APD  KE JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER  (JPPK) PDF
5 2011 BIL.2/2011 - PERMOHONAN PEMBELIAN DAN SEWAAN PERALATAN ICT & APD  KE JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER  (JPPK) PDF
6 2011 BIL.3/2011 - PERMOHONAN PEMBELIAN DAN SEWAAN PERALATAN ICT & APD  KE JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JT ICT) PDF

PEKELILING PEJABAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIL TAHUN PERKARA FORMAT
1  2015 PEKELILING PENGARAH PEJABAT TEKNOLOGI MAKLUMAT BILANGAN 02 TAHUN 2015 - GARIS PANDUAN PEROLEHAN MESIN PENCETAK (PRINTER) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PDF
2  2015 PANDUAN PENGURUSAN PEROLEHAN KOMPUTER SECARA KAEDAH SEWAAN PDF
3 2013 PELAN STRATEGIK IT 2013‐2017 PDF
4 2018 PELAN STRATEGIK IT 2018‐2021 PDF
5 2009 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN ICT UiTM [PENTADBIR SISTEM/PEGAWAI ICT] PDF
6 2018 TAKLIMAT PENGARAH INFOSTRUKTUR 2018 PDF

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

BIL TAHUN PERKARA FORMAT
1 2015  BIL.3 TAHUN 2015 - GARIS PANDUAN PEMBELIAN PERALATAN ASET UNIVERSITI PDF

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy ppii@uitm.edu.my