Universiti Teknologi MARA

  *Klik pada nama untuk muaturun

  GARIS PANDUAN DAN DASAR ICT UiTM

  BIL TAHUN PERKARA FORMAT
  1 2022 BIL.01_2022 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN SSO DI UITM  PDF
  2 2022 BIL.02_2022 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN EMEL UiTM PDF
  3 2022 BIL.03_2022 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN RANGKAIAN UiTM PDF
  4 2022 BIL.04_2022 - GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SERVER PDF
  5  2021 BIL.01_2021- GARIS PANDUAN PELAKSANAAN BRING YOUR OWN DEVICE (BYOD) DI UiTM PDF
  6  2021 BIL.02_2021- GARIS PANDUAN PENGURUSAN MAKMAL KOMPUTER UiTM PDF
  7 2021 BIL.3_2021-GARIS PANDUAN INTEGRASI SISTEM PDF
  8  2020 DASAR ICT VERSI 2.0 PDF
  9  2020 BIL.1/2020 - GARIS PANDUAN PEMBANGUNAN SISTEM DAN APLIKASI PDF
  10  2020 BIL.2/2020 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN PROJEK ICT UITM PDF
  11  2020 BIL.3/2020 - GARIS PANDUAN PENGAGIHAN PERKAKASAN ICT - (DIBATALKAN) PDF
  12  2020 BIL.4/2020 - GARIS PANDUAN PEMINJAMAN PERKAKASAN ICT UITM PDF
  13  2020 BIL.5/2020 - GARIS PANDUAN PENGAGIHAN PERKAKASAN ICT PDF
  14  2020 BIL.6/2020 - GARIS PANDUAN PENGURUSAN PANGKALAN DATA PDF
  15  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERISIAN ICT PDF
  16  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN KOMPUTER PERIBADI, KOMPUTER RIBA DAN PERKAKASAN KOMPUTER - (DIBATALKAN) PDF
  17  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN PERISIAN SECARA "BRING YOUR OWN DEVICE" (BYOD) - (DIBATALKAN) PDF
  18  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN EMEL (DIBATALKAN) PDF
  19  2018 GARIS PANDUAN MEMBANGUN LAMAN WEB DAN TAPAK HOSTING PDF
  20  2018 GARIS PANDUAN MEMBANGUN SISTEM APLIKASI - (DIBATALKAN) PDF
  21  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN MAKMAL - (DIBATALKAN) PDF
  22  2018 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN SIDANG VIDEO PDF
  23 2018 DASAR ICT PDF
  24 2018 DASAR KESELAMATAN ICT VERSI 2.0 PDF
  25 2017  DASAR KESELAMATAN ICT VERSI 1.0 PDF
  26 2009 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN ICT UiTM (PENTADBIR SISTEM/PEGAWAI ICT) PDF
  27 2008 DASAR PEMBANGUNAN LAMAN WEB DAN PENGGUNAAN TAPAK HOSTING-(DIBATALKAN) PDF
         

  PEKELILING TNC/CIO

  BIL TAHUN PERKARA FORMAT
  1 2022 PEKELILING TNC (P) BIL.5_TAHUN 2022 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT DI UITM PDF
  2 2022 PEKELILING TNC (P) BIL.3_TAHUN 2022 - PENGUATKUASAAN PELAKSANAAN GARIS PANDUAN SSO DI UITM PDF
  3 2021 PEKELILING TNC (P) BIL.7_2021 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN INTEGRASI SISTEM PDF
  4 2021 PEKELILING TNC (P) BIL.3_2021 - PELAKSANAAN TADBIR URUS PEMBANGUNAN YANG BAHARU BAGI HAL EHWAL ICT, ELEKTRONIK DAN SISTEM PDF
  5 2021 PEKELILING TNC (P) BIL.2_2021 - PELAKSANAAN DICT v2.0 PDF
  6 2021  BIL.3/2021 - PELAKSANAAN TADBIR URUS PEMBANGUNAN YANG BAHARU BAGI HAL EHWAL ICT, ELEKTRONIK DAN SISTEM PDF
  7 2021  BIL.02/2021 - PELAKSANAAN DASAR TEKNOLOGI MAKLUMAT DAN KOMUNIKASI (DICT) VERSI 2.0 UNIVERSITI TEKNOLOGI MAKLUMAT PDF
  8 2020  BIL.02/2020 - PELAKSANAAN JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK ZON (JITEZ) UNTUK HAD NILAI PEROLEHAN SEHINGGA RMS0,000 BAGI PT J UiTM SHAH ALAM PDF
  9 2020 BIL.03/2020 - PENGEMASKINIAN SKOP PENILAIAN BEKALAN DAN PERKHIDMATAN DI BAWAH JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK (JITE), JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK NEGERI (JITEN) DAN JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK ZON (JITEZ) PDF
  10 2020 BIL.05/2020 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT PDF
  11 2020 BIL.06/2020 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT PDF
  12 2020 BIL.07/2020 - PELAKSANAAN GARIS PANDUAN PENGURUSAN ICT PDF
         

  PEKELILING ICT

  BIL TAHUN PERKARA FORMAT
  1 2019  BIL.01/2019 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) - (DIBATALKAN) PDF
  2 2017 BIL.01/2017 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)-(DIBATALKAN) PDF
  3 2017 BIL.02/2017 - DASAR KESELAMATAN ICT UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM) PDF
  4 2017 BIL.03/2017 - GARIS PANDUAN PELAKSANAAN JITE DAN JITEN SERTA PENURUNAN HAD KUASA PEROLEHAN ICT PDF
  5 2014 BIL.02/2014 - PEMBELIAN PERKAKASAN ICT SECARA GERAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA (UiTM)-(DIBATALKAN) PDF

  PEKELILING JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER /  JAWATANKUASA PEMBANGUNAN DAN PENYELIDIKAN ICT (JPPICT)

  BIL TAHUN PERKARA FORMAT
  1  2016 PETIKAN MINIT JKP KE-200 TURUNKUASA 500K PDF
  2  2015 BILANGAN 01 TAHUN 2015 - PEMBELIAN KOMPUTER PERIBADI (DESKTOP) SECARA GERAN  UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA - (DIBATALKAN) PDF
  3  2012 BIL.2/2012 - PERMOHONAN TAMBAHAN SEWAAN NOTEBOOK DI PUSAT  TANGGUNGJAWAB PDF
  4 2011 BIL.1/2011 - PERMOHONAN PEMBELIAN DAN SEWAAN PERALATAN ICT & APD  KE JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER  (JPPK) PDF
  5 2011 BIL.2/2011 - PERMOHONAN PEMBELIAN DAN SEWAAN PERALATAN ICT & APD  KE JAWATANKUASA PENILAIAN DAN PENGGUNAAN KOMPUTER  (JPPK) PDF
  6 2011 BIL.3/2011 - PERMOHONAN PEMBELIAN DAN SEWAAN PERALATAN ICT & APD  KE JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT (JT ICT) PDF

  PEKELILING PEJABAT TEKNOLOGI MAKLUMAT

  BIL TAHUN PERKARA FORMAT
  1  2015 PEKELILING PENGARAH PEJABAT TEKNOLOGI MAKLUMAT BILANGAN 02 TAHUN 2015 - GARIS PANDUAN PEROLEHAN MESIN PENCETAK (PRINTER) UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA PDF
  2  2015 PANDUAN PENGURUSAN PEROLEHAN KOMPUTER SECARA KAEDAH SEWAAN PDF
  3 2013 PELAN STRATEGIK IT 2013‐2017 PDF
  4 2018 PELAN STRATEGIK IT 2018‐2021 PDF
  5 2009 GARIS PANDUAN PENGGUNAAN ICT UiTM [PENTADBIR SISTEM/PEGAWAI ICT] PDF
  6 2018 TAKLIMAT PENGARAH INFOSTRUKTUR 2018 PDF

  PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

  BIL TAHUN PERKARA FORMAT
  1 2015  BIL.3 TAHUN 2015 - GARIS PANDUAN PEMBELIAN PERALATAN ASET UNIVERSITI PDF

  Pelawat

  0990015
  Today
  Yesterday
  This Week
  This Month
  Last Month
  All days
  111
  1529
  5706
  7475
  32370
  990015
  2022-10-07 03:48

  Hubungi Kami

  Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur, Universiti Teknologi MARA, 40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy admin@ppii.uitm.edu.my