Pekeliling TNC/PNC

 *Klik pada nama untuk muaturun

PEKELILING PENOLONG NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) - 2024

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 1-2024 - Pelaksanaan Garis Panduan Permohonan Bekalan Kuasa (PBK) dan Surat Kebenaran Menjalankan Kerja Kontraktor Elektrik (SKMKK) atau 'Permit To Work' (PTW) di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF
 

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) - 2023

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 1-2023 - Pelaksanaan Larangan Menutup Operasi Perniagaan Bagi Premis Perniagaan Menjual Makanan/Gerai/Kafeteria di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF
2. Pekeliling TNC Bil 2-2023 - BUKU GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN RUANG UiTM   PDF
3. Pekeliling TNC Bil 3-2023 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Bilik Server Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) - 2022

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 1-2022 - Penguatkuasaan Penggunaan Sistem e-Kenderaan bagi Permohonan Penggunaan Kenderaan Rasmi Universiti   PDF
2. Pekeliling TNC Bil 2-2022 - Jenis Program / Aktiviti Luar Yang Wajar Dikenakan Bayaran Penuh, Separuh Penuh Dan Tanpa Bayaran Bagi Penggunaan Bas Rasmi UiTM Dan Kadar Sewaan bagi Kenderaan UiTM   PDF
3. Pekeliling TNC Bil 3-2022 - Penguatkuasaan Garis Panduan Pelaksanaan Single Sign On (SSO) Di Universiti Teknologi MARA   PDF
4. Pekeliling TNC Bil 4-2022 - Penguatkuasaan Penggunaan Sistem e-Ruang dan e-Projek Bagi Permohonan Ruang dan Projek Ubahsuai/Naiktaraf di UiTM   PDF
5. Pekeliling TNC Bil 5-2022 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF
6. Pekeliling TNC Bil 6-2022 - Pelaksanaan Garis Panduan Permohonan Arahan Perubahan Kerja (APK) Tender dan Sebut Harga bagi Kontrak Kerja   PDF
7. Pekeliling TNC Bil 7-2022 - Pekeliling Pelaksanaan Menu Makanan Keluarga Malaysia (Food Basket Siswa Keluarga Malaysia) Bagi Premis/ Gerai/ Kafeteria Menjual Makanan Di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 5-2016 - Penubuhan Bahagian Pengurusan Fasiliti dan ICT di Kampus Shah Alam   PDF

PEKELILING PENOLONG NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR)

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling PNC Bil 1-2017 - Dasar Penjimatan Kos Kemudahan Pembelian Kasut Kepada Staf PPII   PDF
2. Pekeliling PNC BIL 2-2017 - Pelaksanaan Peraturan Kod Etika Jurutera   PDF
3. Pekeliling PNC BIL 3-2017 - Dasar Permohonan Additional Works Dan/Atau Variation Works Di Kampus-Kampus UiTM Yang Dibangunkan Secara Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)   PDF
4. Pekeliling PNC BIL 4-2017 - Pelaksanaan Tatacara Penggunaan Wang Dana Rizab Penyelenggaraan (Maintenance Reserve Fund, MRF) Untuk Kampus PFI UiTM   PDF
5. Pekeliling PNC BIL 5-2017 - Pengeluaran Perakuan Bagi Kontrak Kerja   PDF
6. Pekeliling PNC BIL 1-2018 - Pengeluaran Perakuan Interim Bagi Kontrak Kerja   PDF
7. Pekeliling PNC BIL 2-2018 - Dasar Penjimatan Kos dan Perubahan Skop Kerja Bagi Kontrak Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian Bangunan Di Universiti Teknologi MARA, Shah Alam   PDF
8. Pekeliling PNC BIL 3-2018 - Analisa Simulasi Jadual Kadar Harga Item Popular Bagi Kontrak Perkhidmatan   PDF
9. Pekeliling PNC BIL 4-2018 - Pemakluman Permohonan Kemudahan Kanopi dan Peralatan Yang Berkaitan Untuk Majlis Berbuka Puasa dan Jamuan Hari Raya Di Fakulti / Bahagian /Pusat/Unit   PDF

Pekeliling Dalaman/Luaran Pejabat Pembangunan Infrastruktur

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling Dalaman / Luaran Pejabat Pembangunan Infrastruktur   Link

PEKELILING / DASAR DAN GARIS PANDUAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 

Bil Perkara   Format
1. Kod Nilai dan Etika Warga Universiti Teknologi MARA   PDF

 

 

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy ppii@uitm.edu.my