Pekeliling TNC/PNC

 *Klik pada nama untuk muaturun

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) - 2023

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 1-2023 - Pelaksanaan Larangan Menutup Operasi Perniagaan Bagi Premis Perniagaan Menjual Makanan/Gerai/Kafeteria di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF
2. Pekeliling TNC Bil 2-2023 - BUKU GARIS PANDUAN PEMERIKSAAN DAN PENILAIAN RUANG UiTM   PDF
3. Pekeliling TNC Bil 3-2023 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan Bilik Server Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN) - 2022

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 1-2022 - Penguatkuasaan Penggunaan Sistem e-Kenderaan bagi Permohonan Penggunaan Kenderaan Rasmi Universiti   PDF
2. Pekeliling TNC Bil 2-2022 - Jenis Program / Aktiviti Luar Yang Wajar Dikenakan Bayaran Penuh, Separuh Penuh Dan Tanpa Bayaran Bagi Penggunaan Bas Rasmi UiTM Dan Kadar Sewaan bagi Kenderaan UiTM   PDF
3. Pekeliling TNC Bil 3-2022 - Penguatkuasaan Garis Panduan Pelaksanaan Single Sign On (SSO) Di Universiti Teknologi MARA   PDF
4. Pekeliling TNC Bil 4-2022 - Penguatkuasaan Penggunaan Sistem e-Ruang dan e-Projek Bagi Permohonan Ruang dan Projek Ubahsuai/Naiktaraf di UiTM   PDF
5. Pekeliling TNC Bil 5-2022 - Pelaksanaan Garis Panduan Pengurusan ICT di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF
6. Pekeliling TNC Bil 6-2022 - Pelaksanaan Garis Panduan Permohonan Arahan Perubahan Kerja (APK) Tender dan Sebut Harga bagi Kontrak Kerja   PDF
7. Pekeliling TNC Bil 7-2022 - Pekeliling Pelaksanaan Menu Makanan Keluarga Malaysia (Food Basket Siswa Keluarga Malaysia) Bagi Premis/ Gerai/ Kafeteria Menjual Makanan Di Universiti Teknologi MARA (UiTM)   PDF

PEKELILING TIMBALAN NAIB CANSELOR (PENYELIDIKAN DAN INOVASI)

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling TNC Bil 5-2016 - Penubuhan Bahagian Pengurusan Fasiliti dan ICT di Kampus Shah Alam   PDF

PEKELILING PENOLONG NAIB CANSELOR (PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR DAN INFOSTRUKTUR)

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling PNC Bil 1-2017 - Dasar Penjimatan Kos Kemudahan Pembelian Kasut Kepada Staf PPII   PDF
2. Pekeliling PNC BIL 2-2017 - Pelaksanaan Peraturan Kod Etika Jurutera   PDF
3. Pekeliling PNC BIL 3-2017 - Dasar Permohonan Additional Works Dan/Atau Variation Works Di Kampus-Kampus UiTM Yang Dibangunkan Secara Inisiatif Pembiayaan Swasta (PFI)   PDF
4. Pekeliling PNC BIL 4-2017 - Pelaksanaan Tatacara Penggunaan Wang Dana Rizab Penyelenggaraan (Maintenance Reserve Fund, MRF) Untuk Kampus PFI UiTM   PDF
5. Pekeliling PNC BIL 5-2017 - Pengeluaran Perakuan Bagi Kontrak Kerja   PDF
6. Pekeliling PNC BIL 1-2018 - Pengeluaran Perakuan Interim Bagi Kontrak Kerja   PDF
7. Pekeliling PNC BIL 2-2018 - Dasar Penjimatan Kos dan Perubahan Skop Kerja Bagi Kontrak Perkhidmatan Pembersihan dan Pencucian Bangunan Di Universiti Teknologi MARA, Shah Alam   PDF
8. Pekeliling PNC BIL 3-2018 - Analisa Simulasi Jadual Kadar Harga Item Popular Bagi Kontrak Perkhidmatan   PDF
9. Pekeliling PNC BIL 4-2018 - Pemakluman Permohonan Kemudahan Kanopi dan Peralatan Yang Berkaitan Untuk Majlis Berbuka Puasa dan Jamuan Hari Raya Di Fakulti / Bahagian /Pusat/Unit   PDF

Pekeliling Dalaman/Luaran Pejabat Pembangunan Infrastruktur

Bil Perkara   Format
1. Pekeliling Dalaman / Luaran Pejabat Pembangunan Infrastruktur   Link

PEKELILING / DASAR DAN GARIS PANDUAN UNIVERSITI TEKNOLOGI MARA 

Bil Perkara   Format
1. Kod Nilai dan Etika Warga Universiti Teknologi MARA   PDF

 

 

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy ppii@uitm.edu.my