JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK (ALAT PANDANG DENGAR) (JITE-APD)

Fungsi dan Bidang Kuasa JITE-APD

 1. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang iaitu alat pandang dengar.
 2. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan melebihi RM50,000 bagi PTJ di UiTM Shah Alam seperti berikut:
  1. Meluluskan spesifikasi
  2. Mengesyorkan analisa teknikal
  3. Mengesahkan ujilari
  4. Mengesyorkan pertukaran model
  5. Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang
 3. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan melebihi RM500,000 bagi UiTM Cawangan seperti berikut:
  1. Meluluskan spesifikasi
  2. Mengesyorkan analisa teknikal
  3. Mengesahkan ujilari
  4. Mengesyorkan pertukaran model
  5. Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang
 4. Menyediakan laporan kepada JPPIT mengikut keperluan.

Had Kuasa JITE-APD : Perolehan melibatkan PTJ di UiTM Shah Alam

   Sehingga RM50K  Melebihi RM50K
sehingga RM500K
Melebihi RM500K 
Kelulusan Perolehan Alat Pandang Dengar  Ketua PTJ JPPIT JPPIT
Kelulusan Spesifikasi JITEZ JITE  JITE 
Pengesyoran Analisa Teknikal JITEZ  JITE  JITE 
Pengesahan Ujilari JITEZ JITE JITE
Pengesyoran Pertukaran Model JITEZ JITE JITE

 • Kos perolehan melebihi RM50,000 perlu dimajukan untuk kelulusan JPPIT terlebih dahulu sebelum mendapat kelulusan spesifikasi teknikal daripada pihak JITE.

Had Kuasa JITE-APD : Perolehan melibatkan UiTM Cawangan

   Sehingga RM50K

Melebihi RM50K
sehingga RM500K

Melebihi RM500K 
Kelulusan Perolehan Alat Pandang Dengar JITEN JITEN  JPPIT
Kelulusan Spesifikasi JITEN JITEN JITE
Pengesyoran Analisa Teknikal JITEN JITEN JITE 
Pengesahan Ujilari JITEN JITEN JITE
Pengesyoran Pertukaran Model JITEN JITEN JITE

 • Kos perolehan melebihi RM500,000 perlu dimajukan untuk kelulusan JPPIT terlebih dahulu sebelum mendapat kelulusan spesifikasi teknikal daripada pihak JITE.

Senarai Peralatan dan Perkhidmatan di bawah Penilaian Teknikal JITE-APD

Direktori JITE-APD

Pengerusi JITE-APD  Setiausaha JITE-APD Takwim JITE-APD

Ts. Dr. Syed Farid Syed Adnan

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pn. Nik Darwina Ibrahim

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Jabatan Infostruktur

Aras 5, Menara Sultan Abdul Aziz Shah

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5521 1388

Takwim JITE-APD 2024

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my