JAWATANKUASA TEKNIKAL ICT DAN ELEKTRONIK (ELEKTRONIK PEJABAT DAN TELEKOMUNIKASI) (JITE-EOT)

Fungsi dan Bidang Kuasa JITE-EOT

 1. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang iaitu peralatan elektronik pejabat dan telekomunikasi.
 2. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan melebihi RM50,000 bagi PTJ di UiTM Shah Alam seperti berikut:
  1. Meluluskan spesifikasi
  2. Mengesyorkan analisa teknikal
  3. Mengesahkan ujilari
  4. Mengesyorkan pertukaran model
  5. Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang
 3. Membuat penilaian teknikal permohonan mengikut skop bidang untuk had nilai kelulusan melebihi RM500,000 bagi UiTM Cawangan seperti berikut:
  1. Meluluskan spesifikasi
  2. Mengesyorkan analisa teknikal
  3. Mengesahkan ujilari
  4. Mengesyorkan pertukaran model
  5. Mengesyorkan penggantian peralatan yang hilang
 4. Menyediakan laporan kepada JPPIT mengikut keperluan.

Had Kuasa JITE-EOT : Perolehan melibatkan PTJ di UiTM Shah Alam

   Sehingga RM50K  Melebihi RM50K
sehingga RM500K
Melebihi RM500K 

Kelulusan Perolehan 

 • Peralatan Elektronik Pejabat
 • Peralatan Telekomunikasi
Ketua PTJ JPPIT JPPIT
Kelulusan Spesifikasi JITEZ  JITE  JITE 
Pengesyoran Analisa Teknikal JITEZ  JITE  JITE 
Pengesahan Ujilari JITEZ JITE JITE
Pengesyoran Pertukaran Model JITEZ JITE JITE

Had Kuasa JITE-EOT : Perolehan melibatkan UiTM Cawangan

   Sehingga RM50K

Melebihi RM50K
sehingga RM500K

Melebihi RM500K 

Kelulusan Perolehan

 • Peralatan Elektronik Pejabat
 • Peralatan Telekomunikasi
JITEN  JITEN JPPIT
Kelulusan Spesifikasi JITEN JITEN  JITE 
Pengesyoran Analisa Teknikal JITEN JITEN JITE 
Pengesahan Ujilari JITEN JITEN JITE
Pengesyoran Pertukaran Model JITEN JITEN JITE

Senarai Peralatan dan Perkhidmatan di bawah Penilaian Teknikal JITE-EOT

Direktori JITE-EOT

Pengerusi JITE-EOT  Setiausaha JITE-EOT Takwim JITE-EOT

Dr. Mohd Izani Mohamed Rawi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pn. Rafidah Jamel

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

 

Jabatan Infostruktur,

Aras 5, Menara Sultan Abdul Aziz Shah,

Universiti Teknologi MARA,

40450 Shah Alam, Selangor.

Tel : 03-5521 1629

Takwim JITE-EOT 2024

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my