JAWATANKUASA PENILAIAN PROJEK ICT DAN ELEKTRONIK (JPPIT)

Fungsi dan Bidang Kuasa JPPIT

 1. Meluluskan permohonan perolehan mengikut had nilai kelulusan di bawah skop bidang seperti berikut:
  1. ICT
  2. Alat Pandang Dengar
  3. Peralatan Elektronik Pejabat
  4. Peralatan Telekomunikasi
 2. Meluluskan permohonan perolehan di bawah skop bidang mengikut had nilai kelulusan seperti berikut:
  1. Nilai perolehan melebihi RM50,000 untuk PTJ di UiTM Shah Alam
  2. Nilai perolehan melebihi RM500,000 untuk UiTM Cawangan
 3. Meluluskan permohonan projek pembangunan sistem dan aplikasi yang mempunyai implikasi kewangan (tanpa had nilai).
 4. Mencadangkan arah tuju dan strategik untuk perlaksanaan ICT dan elektronik universiti.
 5. Mengenalpasti dan mencadangkan sumber seperti kepakaran dan tenaga kerja yang diperlukan untuk melaksanakan arah tuju serta strategi ICT dan elektronik universiti.
 6. Menyelaras pelaksanaan program/projek ICT dan elektronik universiti.
 7. Mengenalpasti keperluan, masalah dan isu-isu yang dihadapi dalam pelaksanaan program/ projek ICT dan elektronik universiti serta mencadangkan penyelesaian.

Had Kuasa JPPIT : Perolehan melibatkan PTJ di UiTM Shah Alam

   Sehingga RM50K  Melebihi RM50K
sehingga RM500K

Melebihi 

RM500K 

Kelulusan Perolehan 

 • ICT
 • Alat Pandang Dengar
 • Peralatan Elektronik Pejabat
 • Peralatan Telekomunikasi
Ketua PTJ JPPIT JPPIT
Kelulusan Spesifikasi JITEZ  JITE  JITE 
Pengesyoran Analisa Teknikal JITEZ  JITE  JITE 
Pengesahan Ujilari JITEZ JITE JITE
Pengesyoran Pertukaran Model JITEZ JITE JITE

 

 • Kos perolehan melebihi RM50,000 perlu dimajukan untuk kelulusan JPPIT terlebih dahulu sebelum mendapat kelulusan spesifikasi teknikal daripada pihak JITE.
 • Kos perolehan sehingga RM50,000 hanya perlu dimajukan kepada JITEZ dengan kelulusan Ketua PTJ.

Had Kuasa JPPIT : Perolehan melibatkan UiTM Cawangan

   Sehingga RM50K Melebihi RM50K
sehingga RM500K
Melebihi RM500K 

Kelulusan Perolehan

 • ICT
 • Alat Pandang Dengar
 • Peralatan Elektronik Pejabat
 • Peralatan Telekomunikasi
JITEN  JITEN JPPIT
Kelulusan Spesifikasi JITEN JITEN  JITE 
Pengesyoran Analisa Teknikal JITEN JITEN JITE 
Pengesahan Ujilari JITEN JITEN JITE
Pengesyoran Pertukaran Model JITEN JITEN JITE

 • Kos perolehan melebihi RM500,000 perlu dimajukan untuk kelulusan JPPIT terlebih dahulu sebelum mendapat kelulusan spesifikasi teknikal daripada pihak JITE.
 • Kos perolehan sehingga RM500,000 hanya perlu dimajukan kepada JITEN untuk kelulusan perolehan dan penilaian teknikal.

Direktori JPPIT

Pengerusi JPPIT  Setiausaha JPPT

Urusetia JPPIT

Takwim JPPIT

Prof. Madya Ir Ts Dr. Juliana Johari

Penolong Naib Canselor (Infostruktur)

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Pn. Ezabarena Binti Radzi

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.


Jabatan Infostruktur

Aras 5, Menara Sultan Abdul Aziz Shah

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5521 1133

Pn. Ros Ayuni Izdihar Ab Razak

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Jabatan Infostruktur

Aras 5, Menara Sultan Abdul Aziz Shah

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5521 1809

Takwim JPPIT 2024

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my