BIL TAJUK NO. DOKUMEN MUAT TURUN
  MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN INFOSTRUKTUR    
  MPK MPK/UiTM/PPII-SA/INFO Muat Turun
1.0 Bahagian Dasar & Strategik ICT    
1. Prosedur Pembangunan Perancangan Strategik ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.1.1 Muat Turun
2. Prosedur Pelaksanaan Program Strategik ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.1.2 Muat Turun
3. Prosedur Penilaian Prestasi Perkhidmatan ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.1.3 Muat Turun
4. Prosedur Pengurusan Dasar, Polisi, Dan Amalan Terbaik ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.1.4  Muat Turun
5. Prosedur Pelaksanaan Audit Pematuhan Dasar ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.1.5 Muat Turun
6. Prosedur Pengurusan Daftar Risiko Jabatan Infostruktur MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.1.6 Muat Turun
       
2.0 Bahagian Keselamatan ICT    
7. Prosedur Permohonan Perkhidmatan Keselamatan ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.2.1 Muat Turun
8. Prosedur Bantuan Teknikal Tahap Dua Keselamatan ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.2.2 Muat Turun
9. Prosedur Pengendalian Insiden Keselamatan ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.2.3 Muat Turun
       
3.0 Bahagian Infrastruktur ICT    
10. Prosedur Pengurusan Permohonan Infrastruktur ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.3.1.1 Muat Turun 
11. Pengurusan Operasi Pusat Data MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.3.2.1 Muat Turun
12. Pengurusan Pemulihan Bencana MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.3.3.1 Muat Turun
13. Pengurusan Sokongan Teknikal Tahap Ke 2 MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.3.4.1 Muat Turun
14. Prosedur Permohonan Baikpulih Masalah Rangkaian MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.3.5.1 Muat Turun
       
4.0 Bahagian Sistem Maklumat    
15. Prosedur Pengurusan Pembangunan Sistem Dan Aplikasi MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.4.1.1 Muat Turun
16. Prosedur Pengurusan Pengujian Sistem Dan Aplikasi MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.4.2.1 Muat Turun 
       
5.0 Bahagian Operasi ICT    
17. Prosedur Pengurusan Komputer Sewaan MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.5.1.1 Muat Turun 
18. Prosedur Pengurusan Aduan ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.5.2.1  Muat Turun
19. Prosedur Pengurusan Web Hosting MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.5.3.1  Muat Turun 
       
6.0 Bahagian Pengurusan Projek ICT    
20. Prosedur Pentadbiran Projek ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.1.1  Muat Turun
21. Prosedur Pengurusan Mesyuarat Projek ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.1.2  Muat Turun
22. Prosedur Pemantauan Projek ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.1.3  Muat Turun
23. Prosedur Pelarasan Permohonan Pindaan Projek MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.1.4  Muat Turun
24. Prosedur Penyediaan Surat Tawaran MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.2.1  Muat Turun
25. Prosedur Penyediaan Dokumen Kontrak ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.2.2  Muat Turun
26. Prosedur Pengurusan Bon Pelaksanaan MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.2.3  Muat Turun
27. Prosedur Pelarasan Pindaan Kontrak MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.2.4  Muat Turun
28. Prosedur Pemantauan Kontrak ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.2.5  Muat Turun
29. Prosedur Pengurusan Ketidakpatuhan Kontrak ICT MPK/UiTM/PPII-SA/INFO/F.6.2.6  Muat Turun

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy ppii@uitm.edu.my