JAWATANKUASA SISTEM DAN APLIKASI UNIVERSITI (JKSAU)

Fungsi dan Bidang Kuasa JKSAU

  1. Menilai keperluan permohonan projek pembangunan sistem dan aplikasi universiti
  2. Meluluskan permohonan projek pembangunan sistem dan aplikasi secara in-house
  3. Mengesyorkan permohonan projek pembangunan sistem dan aplikasi secara outsource ke Jawatankuasa Penilaian Projek ICT dan Elektronik (JPPIT) yang melibatkan implikasi kewangan

Had Kuasa JKSAU

Projek Pembangunan Sistem dan Aplikasi JKSAU JPPIT

Tiada implikasi kewangan

Lulus -

Mempunyai implikasi kewangan

Syor Lulus

  • Semua permohonan projek pembangunan sistem dan aplikasi yang mempunyai implikasi kewangan atau sebaliknya perlu menghantar permohonan kepada Jawatankuasa Sistem dan Aplikasi Universiti (JKSAU) untuk penilaian.
  • JKSAU akan meluluskan atau memberikan pengesyoran untuk dibawa ke Jawatankuasa Penilaian Projek ICT dan Elektronik (JPPIT) untuk kelulusan.

Takwim

Bilangan **Tarikh Tarikh Akhir Penerimaan Dokumen Permohonan
1/2024 4 Januari 2024 28 Disember 2024
2/2024 7 Mac 2024 29 Februari 2024
3/2024 9 Mei 2024 2 Mei 2024
4/2024 4 Julai 2024 27 Jun 2024
5/2024 5 September 2024 29 Ogos 2024
6/2024 7 November 2024 31 Oktober 2024

**Tarikh mesyuarat adalah tertakluk kepada perubahan dan jumlah permohonan diterima.

  *Dokumen permohonan perlu dihantar ke This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Direktori JKSAU

Pengerusi JKSAU Setiausaha JKSAU Urusetia JKSAU Maklumat Berkaitan  JKSAU

Puan Sariani Binti Sarijo

Pengarah Pengurusan ICT

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Puan Nor Malini Binti
A. Hamid

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Jabatan Infostruktur

Aras 5, Menara Sultan Abdul Aziz Shah

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 2247

Puan Syarifah Nurul Afzan Binti Syed Mohammed

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Jabatan Infostruktur

Aras 5, Menara Sultan Abdul
Aziz Shah

Universiti Teknologi MARA

40450 Shah Alam, Selangor

Tel : 03-5544 2485


Takwim JKSAU 2024

Prosedur Operasi Standard (SOP) Proses Permohonan Dan Kelulusan JKSAU 

Borang Permohonan Kelulusan Pembangunan Sistem dan Aplikasi (JKSAU)
 

Hantar Permohonan
anda ke :
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. 

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy ppii@uitm.edu.my