UiTM Green Center (UGC)

Pengenalan UiTM Green Centre

Mengenali UiTM Green Centre di Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur
Penubuhan UiTM Green Centre adalah selari dengan perancangan strategik UiTM 2020-2025 di bawah Strategik Tema 8 (Kampus Pintar) bagi mendokong agenda kelestarian di peringkat universiti, masyarakat dan seterusnya peringkat global. Penubuhan pusat ini akan memfokuskan kepada:

 • Mengkoordinasi kesemua inisiatif, aktiviti dan inovasi ke arah satu pembentukan ekosistem kampus lestari hijau UiTM yang holistik.
 • Mengintegrasi kesemua bidang kepakaran kelestarian melalui Expert Task Force
 • Menjadi hab pengumpulan, menganalisa dan melaporkan ‘big data’ kelestarian bagi pelbagai tujuan termasuk penarafan universiti di peringkat nasional dan antarabangsa.
 • Memastikan perancangan dan perlaksanaan inisiatif, program, aktiviti dan inovasi kelestarian lebih sistematik dan berimpak.
 • Meningkatkan kesedaran dan ketampakan program-program kelestarian melalui pemahaman isu-isu semasa, perkongsian maklumat dan pendidikan secara berterusan.

  Untuk mengenali kami dengan lebih dekat, sila layari https://ugc.uitm.edu.my/Carta Organisasi UiTM Green Centre

Melihat carta organisasi UiTM Green Centre

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my