BIL TAJUK NO. DOKUMEN MUAT TURUN
MANUAL PROSEDUR KERJA JABATAN INFRASTRUKTUR
  MPK MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA Muat Turun
1.0 Bahagian Pembangunan Infrastruktur    
1. Prosedur Peringkat Kajian Awalan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.1.1 Muat Turun
2. Prosedur Peringkat Dokumentasi MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.1.2 Muat Turun
3. Prosedur Pembinaan Dan Penyeliaan Tapak Bina MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.1.3 Muat Turun
       
2.0 Bahagian Pengurusan Kontrak dan Bajet    
4. Prosedur Penyediaan Dokumen Sebutharga-Tender MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.1 Muat Turun
5. Prosedur Penyediaan Dokumen Kontrak MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.2 Muat Turun
6. Prosedur Penyediaan Surat Perlantikan Kontraktor MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.3 Muat Turun
7. Prosedur Bayaran Pendahuluan, Interim No.1 Dan Interim Seterusnya MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.4 Muat Turun
8. Prosedur Dokumen Bayaran Muktamad MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.5 Muat Turun
9. Penyediaan Dokumen Tender-Sebutharga Perkhidmatan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.6 Muat Turun
10. Penyediaan Arahan Bayaran Bulanan & Akhir Kontrak Perkhidmatan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.8 Muat Turun
11. Prosedur Pengisian Permohonan Projek Fizikal Di Dalam Sistem Kerajaan (Myprojek) MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.9 Muat Turun
12. Prosedur Permohonan Projek Fizikal Melalui Peruntukan Kumpulan Wang Pembangunan (D.E) MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.10 Muat Turun
13. Prosedur Pelaporan Kemajuan Fizikal dan Kewangan Bagi Projek MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.2.11 Muat Turun
       
3.0 Bahagian Pengurusan Fasiliti    
14. Prosedur Perkhidmatan Penyelenggaraan Berjadual MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.3.1 Muat Turun
15. Prosedur Pengendalian Aduan Dan Baikpulih Kerosakan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.3.2 Muat Turun
16. Prosedur Pengurusan Majlis UiTM MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.3.3 Muat Turun
17. Prosedur Penilaian Sistem Pengurusan Tenaga MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.3.6 Muat Turun
18. Prosedur Pelaksanaan Sistem Pengurusan Tenaga MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.3.7 Muat Turun
       
4.0 Bahagian Dasar Dan Operasi PFI    
19. Prosedur Pengurusan Aduan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.1 Muat Turun
20. Prosedur Pengurusan Planned Preventive Maintenance MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.2  Muat Turun
21. Prosedur Bayaran Availability Charges  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.3  Muat Turun
22. Prosedur Kerja Bayaran Maintenance Charges MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.4  Muat Turun
23. Prosedur Bayaran One Off Element MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.7 Muat Turun
24. Pengurusan Kerja Berkaitan Dengan Vandalisma MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.8 Muat Turun
25. Prosedur Pengurusan Majlis MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.9 Muat Turun
26. Prosedur Keselamatan Sistem CFMS MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.11 Muat Turun
27. Prosedur Penurunan Kuasa Pengoperasian Kampus PFI MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.13 Muat Turun
28. Prosedur Penyerahan Kampus PFI MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.14 Muat Turun
29. Prosedur Pengurusan Mesyuarat Jawatankuasa Pemantauan Projek MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.15 Muat Turun
30. Prosedur Pelantikan Pihak Ketiga Untuk Kerja-Kerja Pembaikan Dan Kerosakan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.16 Muat Turun
31. Prosedur Permohonan 'Tempoh Masa Munasabah' Aduan Kerosakan MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.17 Muat Turun
32. Format Laporan Key Performance Indicators (KPI) Bagi Kampus PFI UiTM MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.18 Muat Turun
33. Prosedur Kerja Tatacara Penggunaan Wang Dana Rizab Penyelenggaraan  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.19 Muat Turun
34. Prosedur Permohonan Izin Lalu Kabel Telekomunikasi Di Projek-Kampus PFI MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.4.20 Muat Turun
       
5.0 Bahagian Dasar     
35. Prosedur Penyediaan Dasar  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.1 Muat Turun
36. Prosedur Semakan Pematuhan Kontrak Perkhidmatan Fasiliti  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.2 Muat Turun
37. Prosedur Penerimaan Bangunan Baru Dan Ubahsuai  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.8 Muat Turun
38. Prosedur Pengauditan Bangunan  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.9 Muat Turun
39. Prosedur Pengauditan Ruang Dan Pengurusan Data Ruang UiTM  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.10 Muat Turun
40. Prosedur Permohonan Ruang MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.11 Muat Turun
41. Prosedur Pemantauan Kualiti Perkhidmatan Fasiliti Bangunan  MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.12 Muat Turun
42. Prosedur Permohonan Sistem Baharu Dan Change Request (CR) Sistem Pengurusan Fasiliti (FMS) MPK/UiTM/PPII-SA/INFRA/F.5.13 Muat Turun

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

  • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

  • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

  • dummy+603-5521 1122

  • dummy ppii@uitm.edu.my