Pengenalan

Pengenalan Bahagian

Bahagian Pentadbiran merupakan salah satu daripada beberapa bahagian di dalam Pejabat Pembangunan Infrastruktur dan Infostruktur. Secara amnya; Bahagian Pentadbiran bertanggungawab menguruskan segala urusan berkaitan perkhidmatan Pengurusan Am, surat-menyurat, fail dan pengurusan pejabat. Bahagian ini juga bertanggungjawab menyediakan khidmat sokongan yang berkesan dengan mengoptimumkan sumber manusia secara cekap dan berkesan seiring dengan misi dan matlamat Jabatan.

Fungsi dan Peranan

Ketahui fungsi dan peranan setiap unit di bahagian pentadbiran.
HAL EHWAL PENTADBIRAN & PERKHIDMATAN
Pentadbiran

 1. Menguruskan perolehan peralatan pejabat dan bayaran.
 2. Mengurus hal ehwal perkhidmatan cuti staf.
 3. Urusan kerja lebih masa staf.
 4. Pengurusan disiplin staf.
 5. Urusan Kad Perakam Waktu.
 6. Menguruskan penempatan staf melapor diri.
 7. Menyedia perkhidmatan kaunter.
 8. Pelupusan Peralatan Pejabat.
 9. Menguruskan Panjar Wang Runcit.
Perkhidmatan

 1. Menyelaras program penggunaan kenderaan dan urusan penyelenggaraannya.
 2. Menyelaras Skim Khidmat Pelajar dan Latihan Praktikal.
 3. Ruang Pejabat Pentadbiran.
 4. Anggaran Belanjawan Pentadbiran.
 5. Kebersihan dan keselamatan premis Pentadbiran.
 6. Pengurusan kenderaan.
 7. Pakaian seragam.

Carta Organisasi Bahagian

Carta Organisasi Bahagian Pentadbiran PPII

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my