Pengenalan Bahagian Pengurusan Kontrak & Bajet

Mengenali Bahagian Pengurusan Kontrak dan Bajet di Jabatan Infrastruktur

Merupakan satu Bahagian di bawah Jabatan Infrastruktur yang memberikan perkhidmatan kepakaran ukur bahan dalam pengurusan perolehan, pentadbiran kontrak dan pengurusan bajet berpandukan kepada dasar perolehan UiTM serta dasar perolehan kerajaan.

Fungsi dan Peranan Bahagian

Mengetahui fungsi dan peranan di Bahagian Pengurusan Kontrak & Bajet
 • Jabatan Kontrak & Kawalan Kos
 • Merancang Dan Menyelaras Dasar Ukur Bahan.
 • Mewujudkan Data Kos Pembangunan dan Fasiliti UiTM.
 • Sekretariat Jawatankuasa Pentadbiran Projek (JPeP).
Aktiviti utama Bahagian Pengurusan Kontrak dan Bajeti adalah seperti berikut :-
 • Penyediaan Dokumen Tender/Sebutharga
 • Penyediaan Dokumen Kontrak
 • Perlantikan Kontraktor
 • Perlantikan Perunding
 • Penyediaan Bayaran Wang Pendahuluan dan Interim
 • Penyediaan Bayaran Ikhtisas/Penyeliaan dan Kos Imbuhan Balik Perunding
 • Penyediaan Dokumen Perakuan Muktamad
 • Arahan Perubahan Kerja (APK) dan Penilaian Tuntutan
 • Sekretariat Jawatankuasa Pentadbiran Projek PPII (JPeP PPII)

Carta Organisasi Bahagian

Melihat carta organisasi Bahagian Pengurusan Kontrak & Bajet

Bahagian Pengurusan Kontrak & Bajet diketuai oleh ketua bahagian dengan kekuatan tenaga kerja yang terdiri daripada kumpulan Pengurusan & Profesional serta Pelaksana. Terdapat tiga (3) unit diwujudkan berdasarkan fungsi spesifik yang boleh dirujuk pada carta berikut :-

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my