Pengenalan Bahagian Dasar

Mengenali Bahagian Dasar di Jabatan Infrastruktur

Bahagian Dasar merupakan salah satu bahagian di Jabatan Infrastruktur yang mempunyai yang peranan yang besar dalam memastikan kelangsungan pengoperasian Jabatan Infrastruktur UiTM Shah Alam dan juga Bahagian Pengurusan Fasiliti (BPF) di seluruh cawangan UiTM. Adalah penting bagi memastikan standard dan kualiti penyampaian perkhidmatan Jabatan Infrastruktur adalah sama di kesemua kampus UiTM supaya program pengajaran, pembelajaran dan penyelidikan dapat dilaksanakan dengan sempurna.

Fungsi dan Peranan Bahagian

Mengetahui fungsi dan peranan di Bahagian Dasar
1.0 UNIT KAWALAN KUALITI FASILITI

A. Audit Bangunan

 • Membuat perancangan pengauditan bangunan
 • Melaksanakan pengauditan bangunan

B. Audit Ruang

 • Membuat perancangan pengauditan ruang
 • Melaksanakan pengauditan ruang

C. Pemantauan Kawasan

 • Membuat perancangan pemantauan kawasan
 • Melaksanakan pemantauan kawasan

D. Penerimaan & Penyerahan Bgn. Baru/ Ubahsuai/ Naiktaraf Bgn

 • Penyelarasan penerimaan dan penyerahan bangunan secara teratur dan sistematik.
 • Memastikan semua keperluan pelanggan, keperluan statutori & peraturan, polisi & onjektif kualiti PPII dipatuhi semasa proses penerimaan tapak (bangunan baru atau kerja ubahsuai/naiktaraf bangunan)

E. Pelan Induk PPF (Kos Kitar Hayat)

 • Membuat perancangan Pelan Induk PPF
 • Menguruskan perlaksanaan Pelan Induk PPF

F. Pengurusan Kualiti Pembinaan (Qlassic)

 • Mengurus aktiviti-aktiviti yang terlibat dalam pengurusan kualiti pembinaan seperti kempen kesedaran, permohonan Qlassic dan latihan.

Carta Organisasi Bahagian

Melihat carta organisasi Bahagian Dasar

Bahagian Dasar diketuai oleh Timbalan Ketua Juruukur Bangunan dengan kekuatan tenaga kerja seramai 8 orang terdiri daripada kumpulan Pengurusan & Profesional serta Pelaksana. Terdapat empat (4) unit diwujudkan berdasarkan fungsi spesifik yang boleh dirujuk pada carta berikut :-

Hubungi Kami

Pejabat Pembangunan Infrastruktur & Infostruktur,
Universiti Teknologi MARA,
40450 Shah Alam, Selangor.

 • dummy+603-5544 4444 (Helpdesk Infrastruktur)

 • dummy+603-5544 2203 (Helpdesk Infostruktur)

 • dummy+603-5521 1122

 • dummy ppii@uitm.edu.my