Bantuan Jabatan Infrastruktur | +603-5544 4444     Bantuan Jabatan Infostruktur  | +603-5544 2203

 

 • Kad UiTM

Mula beroperasi ke seluruh kampus Negeri pada tahun 2007. Kad UiTM ini juga adalah merupakan identiti kepada warga UiTM. Staf dan pelajar yang tidak aktif atau telah tamat perkhidmatan di UiTM tidak dibenarkan membuat kad ini. Sahsiah Mahasiswa digunapakai untuk membuat kad.

Q & A

 1. Berapakah bayaran gantian kad pelajar atau staf?
  Pelajar atau staf perlu membayar sebanyak RM50.00 sebagai bayaran gantian kad.

 2. Bila perlu saya membuat bayaran gantian kad?
  Anda perlu membuat bayaran gantian kad bagi setiap kad yang ingin di ganti samada rosak, hilang, dicuri, dirompak ataupun diragut.

 3. Dimanakah bayaran gantian kad boleh dibuat?
  Bayaran gantian kad boleh dibuat dimana-mana kaunter Bendahari UiTM.

 4. Bilakah dan dimana saya boleh membuat kad?
  Bagi staf atau pelajar di Kampus Selangor, Kad UiTM boleh dibuat pada waktu pejabat di Kaunter Kad UiTM, Tingkat 6 Menara SAAS, UiTM Shah Alam dan bagi staf dan pelajar di kampus lain boleh berurusan secara terus di kampus masing-masing.

 5. Bolehkah saya menggunakan gambar sendiri melalui CD atau “Pendrive”?
  Tidak Boleh. Gambar staf atau pelajar akan diambil secara terus di kaunter.

 6. Apakah dokumen yang perlu dibawa pagi proses cetakan kad?
  Pelajar atau staf hanya perlu membawa Salinan surat tawaran bagi cetakan pertama kali atau resit pembayaran dari Bendahari UiTM bagi cetakan gantian kad.

 7. Saya seorang staf yang telah bertukar kampus, adakah saya perlu membuat gantian kad?
  Ya anda perlu membuat gantian kad dan tidak perlu membuat bayaran gantian kad.

 8. Saya seorang pelajar yang bertukar kampus atau program pengajian, adakah saya perlu membuat gantian kad?
  Anda perlu membuat gantian kad dan tidak perlu membuat bayaran gantian kad.


Bagaimana untuk mendapat bantuan bagi servis ini ?

Sila hubungi Pengurusan Kad UiTM, Bahagian Operasi ICT untuk mendapatkan bantuan servis ini :- 
| Aduan : Sistem Aduan ICT

 

PPII

"Menjadikan UiTM sebuah universiti unggul yang berteraskan kesarjanaan dan kecemerlangan akademik bagi menerajui dinamisme Bumiputera dalam semua bidang profesional bertaraf dunia supaya terlahir graduan yang berdaya saing, global dan beretika."

 

YBhg. Prof. Ts. Dr Mohd Fozi Ali

Hubungi Kami

  Admin (@)ppii.uitm.edu.my
  +603.5544.4444 Helpdesk Infrastruktur
  +603.5544.2203 Helpdesk Infostruktur
  +603.5521.1122
  UiTM Shah Alam

Keep in Touch